Erik Kulašiak

Ako podporiť svoje postavenie na trhu prostredníctvom efektívneho marketingu? Prečo nevyužiť všetky dostupné nástroje marketingu pre získanie nového portfólia zákazníkov?

V rámci služieb internetových riešení zabezpečujem tvorbu grafického návrhu, nasadenie redakčného systému, implementáciu obsahu ako aj samotnú správu web stránok.

Zároveň poskytujem služby z oblasti grafického dizajnu firemných časopisov, katalógov produktov, informačných brožúr, letákov a ostatných propagačných materiálov či merkantilných tlačovín, vrátane tlače a dodania.